Startschot samenwerking VDL Groep en Defensie om meer reservisten aan te trekken

VDL Groep en Defensie slaan de handen ineen voor het aantrekken van reservisten in het bedrijfsleven. Beide partijen ondertekenden een convenant voor verdere samenwerking.

Bij VDL Groep zijn al reservisten werkzaam, maar er liggen kansen op meer. Een doel van de samenwerking is om medewerkers aan te trekken die zoeken naar een combinatie van twee verschillende werkomgevingen, waarbij ze ook nog iets kunnen betekenen voor de maatschappij.

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om reservist te worden. Daarnaast denken we dat deze samenwerking ook aansluit bij de motivatie van onze medewerkers: persoonlijke ontwikkeling en zingeving, een bijdrage leveren aan vrede en veiligheid en de weerbaarheid van onze samenleving.”

IMG_7639-2.jpeg
Bijschrift: ondertekening convenant door staatssecretaris Christophe van der Maat (links) en President-directeur Willem van der Leegte.

Tekort aan militairen

Reservisten zijn militairen met een tijdelijk of oproepcontract. Zij zijn individueel op te roepen of via hun werkgever. Zij dragen zo bij aan een schaalbare krijgsmacht. Defensie kan mede dankzij reservisten op het juiste moment over de juiste capaciteiten beschikken. Op een enkele uitzondering na worden zij nu vooral ingezet op losse taken en projecten. Dat moet in de toekomst veranderen door ze deel te laten zijn van een vaste eenheid. Er komen bijvoorbeeld speciale functies voor reservisten.

Van der Maat wil het aantrekkelijker maken om reservist te worden. Defensie kampt namelijk nog altijd met een groot personeelstekort. “Er moeten oplossingen voor het personeelstekort komen. Dit vanwege de verslechterde veiligheidssituatie en de beoogde groei van Defensie in de nabije toekomst”, aldus de staatssecretaris. Bovendien moet Defensie nauwer met de maatschappij gaan samenwerken om de weerbaarheid hiervan te vergroten.

Defensie wil hiervoor de samenwerking met civiele werkgevers intensiveren. Zo wordt een netwerk gecreëerd voor de uitwisseling van personeel. Doel is dat hier in 2024 minimaal 150 werkgevers en brancheorganisaties bij zijn aangesloten. Op termijn moet ongeveer een derde deel van de krijgsmacht bestaan uit reservisten en/of mensen die in deeltijd werken.

Maatwerk en opleidingen

Ook de positie van de reservist krijgt aandacht. Er is meer oog voor maatwerk, zowel bij inzet als in aanstellings- en contractvormen. Ook krijgen reservisten een streepje voor als zij solliciteren op een vaste functie bij Defensie. Verder is het doel om de rechtspositie van reservisten gelijkwaardig te maken met die van beroepsmilitairen.

Uiteraard mag ook een goede opleiding en training niet ontbreken. Defensie gaat er nog meer op toezien dat reservisten die daadwerkelijk krijgen. Ook wordt er strikter gekeken dat zij voldoen aan de eisen. Er komt mede daarom een groter aanbod aan opleidingen, ook waarin reservisten andere reservisten trainen. Dit moet eraan bijdragen dat het zijn van reservist inhoudelijk interessanter is.