OPTIMALISATIE IN SERIEPRODUCTIE:

DE AANPAK VOOR EFFICIËNTE PRODUCTIE

Serieproductie

VDL Assembly is een vooraanstaande speler in de serieproductie van systeen en modulebouw, met een allesomvattende aanpak voor seriematige productie. Als ervaren specialist beheert VDL Assembly het gehele proces van serieproductie van begin tot eind, voor zowel kleine als grote producten.
Wij erkennen de cruciale rol van goed functionerende processen en kostenefficiëntie in hoogwaardige productie. Het opzetten van serieproductie vereist een zorgvuldige afstemming van verschillende elementen om een vlotte start van de productie met hoge kwalitieit en voorspelbare output te realiseren. 

 

Flexibele opschaling & Optimalisatie

VDL Assembly biedt een oplossing door seriematige productie, met een focus op flexibele opschaling en optimalisatie binnen het proces. De nadruk ligt op het perfectioneren van de methode aan het begin van het proces, wat essentieel is om een verder foutloos verloop te waarborgen.


De expertise van VDL Assembly komt tot uiting in het seriematig produceren van modules en systemen. Wij geloven in geleidelijke groei richting seriematige productie, met voortdurende aandacht voor verbetering in kwaliteit en productieoptimalisatie. In nauwe samenwerking met partners groeien wij door te streven naar voortdurende vooruitgang en het actief zoeken naar optimalisatie mogelijkheden. De focus ligt op het opbouwen van langdurige relaties, waarbij VDL Assembly flexibel inspeelt op veranderende behoeften en de exacte vraag, wat getuigt van hun betrokkenheid en toewijding aan het succes van het serieproductieproces.