Missie

In de komende jaren zal op het gebied van kwaliteit, levertijd en kostprijs een verdere professionalisering worden gevraagd in de “toelevering” van mechatronische module- en machinebouw. Digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen zal daarbij een belangrijk onderdeel zijn. Als gevolg hiervan ontstaat er behoefte aan specialistische toeleveringsbedrijven.


VDL Assembly is de productiepartner die, op basis van lange termijn samenwerking, waarde toevoegt op het gebied van integraal ketenbeheer, reproduceerbaarheid, duurzaamheid en kostprijsefficiëntie voor samengestelde modules en eindproducten.

Visie

VDL Assembly is een partner in de toelevering en stelt zich ten doel dé specialist te zijn op het gebied van mechatronische module- en machinebouw.

VDL Assembly is een vooraanstaande partner als het gaat om de seriematige assemblage van mechatronische modules en eindproducten. We nemen op een professionele wijze en volgens heldere afspraken de volledige toeleveringsketen op ons; van het inkopen van de onderdelen tot aan het uitleveren van de samengestelde modules en eindproducten. We streven daarbij continue naar verbetering waarbij we vasthouden aan onze kernwaarden.

VDL Assembly helpt haar partners te groeien!

Markten
Productieoppervlakte
Klantgericht
%
Ervaring
jaar